Rīgas Siltums

Rīgas Siltums ir viens no lielākajiem siltuma un aukstuma piegādātājiem Latvijā. Uzņēmums ir strādājis kopš 1963. gada, un tā galvenais mērķis ir nodrošināt Rīgas pilsētu ar siltumu un aukstumu vislielākajā kvalitātē.

Laika gaitā uzņēmums ir kļuvis par vadošo siltuma un aukstuma nodrošinātāju, un tā siltumapgādes tīkls ir izvietots visā Rīgā. Tas nozīmē, ka gandrīz katrs pilsētas iedzīvotājs izmanto Rīgas Siltuma pakalpojumus.

Uzņēmuma darbību raksturo augstas efektivitātes un ilgtspējības principi. Rīgas Siltums aktīvi meklē jaunas tehnoloģijas, kas palīdzētu samazināt siltumapgādes ražošanas un piegādes izmaksas un samazināt ietekmi uz vidi. Tādējādi uzņēmums spēj garantēt savu klientu apmierinātību un iegūt lojālus klientskārtas daudzumu.

Rīgas Siltums ir svarīgs pilsētas infrastruktūras elements, kas nodrošina iedzīvotājus ar nepieciešamo siltumu un aukstumu. Uzņēmuma turpmākais attīstības plāns ir uzlabot tā tehnoloģiju efektivitāti un strādāt pie tīkla paplašināšanas, lai nodrošinātu savus klientus ar vēl augstākas kvalitātes siltuma un aukstuma pakalpojumiem.

Rīgas Siltums: kā uzņēmums darbojas

Nodrošina siltumu un aukstumu saviem klientiem

Rīgas Siltums ir uzņēmums, kas nodrošina siltumapgādi un aukstumapgādi saviem klientiem jau kopš 1963.gada. Uzņēmums veic enerģijas ražošanu un piegādi Rīgas pilsētas un tuvākās apkārtnes apdzīvotajām vietām.

Rīgas Siltums veic arī apkures sistēmu uzturēšanu un modernizāciju, lai nodrošinātu augstas kvalitātes un efektivitātes darbību. Uzņēmums pievērš lielu uzmanību arī videi draudzīgai enerģijas ražošanai un strādā pie attīstības atjaunojamo enerģijas veidu izmantošanā.

Rīgas Siltums strādā gan ar komerciāliem klientiem, gan ar privātpersonām, nodrošinot visiem vienlīdzīgas iespējas saņemt kvalitatīvu siltuma un aukstuma piegādi. Uzņēmums regulāri veic klientu apmierinātības aptaujas, lai uzlabotu savus pakalpojumus, un ir ieviesis ērtus veidus kā saņemt pakalpojumus, tostarp tiek piedāvāta arī rēķinu apmaksas iespēja tiešsaistē.

  • Uzņēmums darbojas 24/7, lai nodrošinātu klientu komfortu un nepārtrauktu piegādi;
  • Rīgas Siltums ir viens no lielākajiem uzņēmumiem Latvijā, kurš nodrošina siltuma un aukstuma piegādi;
  • Uzņēmums ir saņēmis vairākus balvas un apbalvojumus par savu darbu, tai skaitā par ieguldījumiem videi draudzīgākas enerģijas ražošanā.

Kopumā, Rīgas Siltums ir uzticams un pieredzējis uzņēmums siltuma un aukstuma piegādes jomā, kas strādā pie savu pakalpojumu uzlabošanas un attīstības, lai nodrošinātu augstas kvalitātes pakalpojumus savas klientu vajadzībām.

Inovācijas un ilgtspēja

Jauninājumi siltuma un aukstuma piegādē

Rīgas Siltums vienmēr ir izmantojis jaunākās tehnoloģijas, lai nodrošinātu kvalitatīvu siltuma un aukstuma piegādi saviem klientiem jau kopš 1963. gada. Uzņēmums ne tikai veic regulāru mūsdienīgu iekārtu uzstādīšanu, bet arī strādā pie jauniem siltuma un aukstuma piegādes risinājumiem, lai uzlabotu savu pakalpojumu un samazinātu savu negatīvo ietekmi uz vidi.

Ilgtspējīga siltuma un aukstuma ražošana

Rīgas Siltums ir vērsts uz ilgtspējīgu enerģijas ražošanu un patēriņu. Uzņēmums aktīvi meklē jaunus veidus, kā samazināt siltuma un aukstuma ražošanai izmantoto enerģiju, tādējādi samazinot ietekmi uz vidi un ietaupot resursus. Tiek veikti gan īstermiņa, gan ilgtermiņa pasākumi, lai uzlabotu uzņēmuma darbības ilgtspējību.

Reciklēšanas un atkritumu pārstrādes iniciatīvas

Rīgas Siltums aktīvi darbojas arī food loss and waste initiatīvās, lai samazinātu siltuma un aukstuma ražošanas negatīvo ietekmi uz pārtikas izmantošanu. Uzņēmums arī nodod atkritumus reciklēšanai, lai samazinātu savu ietekmi uz vidi un uzlabotu pilsētas dzīves kvalitāti. Šādas iniciatīvas ir svarīgas, lai nodrošinātu ilgtspējīgu enerģijas ražošanu un samazinātu ietekmi uz vidi.

Vēsturi ieskicējums un svarīgākie sasniegumi

Rīgas Siltums sāka darboties jau kopš 1963. gada. Uzņēmums nodrošina siltuma piegādi Rīgā, kā arī uzņemas citas siltumtehnisko darbību veikšanu.

Sasniegumi

Viens no svarīgākajiem uzņēmuma sasniegumiem ir tā pāreja uz videi draudzīgākiem siltuma ražošanas veidiem. Rīgas Siltumam piemīt Lielais Bioenerģijas ražotnes projekts, kura ietvaros ražošanā tiek izmantotas dabas resursi, piemēram, koksne. Šāds solis ir ļāvis uzņēmumam samazināt savu ietekmi uz vidi.

Vēl viens solis vidi draudzīguma virzienā

Rīgas Siltums ir pirmajā vietā Latvijā pēc siltuma ražošanas un piegādes efektivitātes. Tas ir sasniegts, pērkot modernas siltumciešu mašīnas un uzņemoties, lai uzlabotu siltuma piegādes tīklu efektivitāti. Tas ļauj uzņēmuma abonentiem saņemt kvalitatīvāku siltumu un vienlaikus samazina uzņēmuma izmaksas.

Kopumā

Rīgas Siltums savu darbu uzskata par sabiedrības atbildīgu un, darbojoties jau vairāk nekā 50 gadus, tas ir devis izšķirošu ieguldījumu Rīgas enerģētikā. Uzņēmuma izvirzītie mērķi ir vērsti uz videi draudzīgu enerģijas ražošanas un piegādes veidu attīstību, kā arī lai nodrošinātu drošu un efektīvu siltuma piegādi abonentiem.

Komentēt